Logo                      
 
 


Welkom

Samen Gemeente zijn
Op deze site kunt u kennis maken met en informatie vinden over de Gereformeerde Kerk van Wagenborgen. Er wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreid, vergeet dus niet om regelmatig eens terug te keren voor een bezoek.

 

 

Heil en Zegen in 2019 - een gelukig nieuwjaar!Als een onbeschreven blad,
ligt de toekomst voor je open.
Maar het onbekende pad,
hoef je niet alleen te lopen.

Kijk naar Mij, ik ben dichtbij,
en ik leid jou op je wegen,
je bent veilig aan Mijn zij,
Ik geef jou Mijn heil en zegen!

 

 

Kerstwandeling groot succesOp zondag 23 december werd er in Wagenborgen een kerstwandeling georganiseerd. Aan de wandeling deden ruim honderd mensen mee. Een geweldige opkomst van mensen die zich lieten meevoeren door een gebeurtenis van meer dan 2000 jaar geleden. De wandeling was voor jong en oud, en dat was goed begrepen want er was van alles wat. Het weer was niet al te best, het was nat maar dat weerhield de mensen er gelukkig niet van om te komen.

Nadat de deelnemers in Ons Centrum een kerstverhaal hadden gehoord gingen ze in groepen onderweg. Tijdens de wandeling kwamen de lopers langs de herders in het veld, die zich bij een kampvuur warm hielden. Verderop op liepen de deelnemers tegen een groepje engelen aan waar ze een rebus moesten oplossen. Op diverse plekken in de route konden vragen beantwoord worden. De wijzen uit het oosten stonden ook ergens langs de weg, en zij waren op zoek naar een bijzondere ster. Diezelfde ster wees de wandelaars uiteindelijk naar de stal, waar Jozef en Maria en het kindje in de kribbe te bewonderen waren.

Nadat de groepen weer binnen waren werd er warme chocolademelk en glühwein geschonken. Bij de stal werd er een traktatie uitgedeeld aan diegene die wilde.


Adventsviering met LifesongOp zondagavond 9 december j.l. vond de jaarlijkse 2bFree Adventsviering plaats met medewerking van de band Lifesong. Fijne band, fijne liederen, mooie woorden ,licht ,warmte..... mensen bij elkaar ,samen op weg naar Kerst.

Actie Schoenmaatjes succes geworden!

Actie Schoenmaatjes 2018 is een succes geworden! Iedereen die deze actie steunt, op wat voor manier dan ook, willen we hartelijk bedanken. De reacties die we krijgen zijn positief. Zonder u/jullie steun is deze actie niet mogelijk.

Er zijn vanuit de school De Kronkelaar, peuterspeelzaal Kids2b, kinderopvang De Vrijbuiter, de beide kerken, De Factor en het dorp leuke gevulde en mooie versierde dozen binnengekomen. Zelfs van buiten het dorp doen mensen mee en worden er dozen gebracht. Daarnaast zijn ook veel losse spulletjes en giften ontvangen. Je kunt zien dat iedereen goed zijn best heeft gedaan om mee te doen op wat voor manier dan ook. Wij willen iedereen hiervoor alsnog hartelijk bedanken. Zodra de aantallen bekend zijn wordt dit aan u doorgegeven.

Vr. gr. actiecomité schoenmaatjes: Rita de Gries en Alie Planting


mw. L.Luinstra verbonden aan onze gemeente

Op zondagmiddag 23 september j.l. werd mw. L.Luinstra in de bediening gesteld als kerkelijk werker aan onze gemeente.

Na het afscheid in april dit jaar van mw. Mihl-Kremer werd na een betrekkelijk korte periode mw. Luinstra voorgedragen als onze nieuwe kerkelijk werker.

De dienst begon om 14.30 uur. In de goed gevulde kerk werd een speciale liturgie gevolgd. In de dienst waar ds. J.Meijer uit Borne voor ging was er voor de kinderen een nevendienst.

Na de dienst werd mw. Luinstra door veel mensen gefeliciteerd.


Geloof Hoop Liefde 

Boerderijdienst voor herhaling vatbaarZondag 24 juni j.l. werd in een schuur van boerderij Riepma aan de Kloosterlaan een heuse boerderijdienst gehouden. Het weer was niet al te bijzonder maar gelukkig scheen binnen de zon :) ds. van Houte uit Groningen ging voor en gospelkoor Cornerstone, ook uit Groningen trad op. Thema was: Ontmoeting met God, zoek God niet in de grote maar juist in de kleine (dagelijkse) dingen.

De mussen hadden dit zeker begrepen, want die lieten zich van de vrolijke kant horen. Leuke bijkomstigheid en extra feestelijk was het vieren van de verjaardag van Riepma senior, 90 jaar is hij vandaag geworden. Nadat hij werd toegezongen en vele felicitaties in ontvangst nam was het tijd voor koffie en gebak. Voor iedereen die aanwezig was! En dat waren toch best veel. De 120 stoelen die van te voren waren klaar gezet bleken namelijk niet voldoende zodat extra werden bijgehaald. De morgen werd afgesloten met een lekkere BBQ.

De organisatie CBED verdiend een dikke pluim, bij deze dus.

Afscheidsdienst mw.Mihl-Kremer 22 april j.l.

Op zondagmiddag 22 april hebben we afscheid genomen van onze kerkelijkwerker mw.Mihl-Kremer.

In een volle kerk werd in een bijzondere dienst stil gestaan bij de afgelopen jaren dat ze aan onze gemeente verbonden is geweest. Een aantal sprekers had het woord en zo werden bijzonderheden en anekdotes verteld over haar. Na de dienst was er de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt.

Medewerking werd verleent door het gelegenheidskoor The Voices.

 

16 september Dimensions Juniors in concertOp 16 september j.l. gaven de Dimensions Juniors een concert op de zaterdagavond van het startweekend. Met goed in het gehoor liggende muziek en dansbare nummers zorgden zij voor een energiek en sfeervol optreden. De bezoekers, waarvan veel kinderen genoten zichtbaar en hoorbaar van de kids die naast zang, dans en drama een leuke interactie hadden met het publiek. In de liedjes die gezongen werden kwamen naast het geloof ook alle daagse onderwerpen aan de orde. Centraal stond het thema: Talent gezocht. Iedereen heeft wel een talent. Soms weet je het zelf niet eens en kom je er pas later achter. Naast de inbreng van de kids op het podium zorgde het decor en een professionele lichtshow ervoor dat het optreden stond als een huis.

Belijdenis van Mardelène PapeleurTekst bij de schikking voor de belijdenis van Mardelène Papeleur
dd. 8 mei 2016

Voor de schikking is gekozen voor een biedermeier waarin 3 witte rozen zijn verwerkt. Zij beelden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit. Tevens heeft de witte roos een liturgische betekenis als "vertrouw Me". Dat is wat God, onze Vader vandaag zegt tegen Mardelène maar óók tegen ons. Vertrouw Me, durf het leven met Mij aan te gaan! Je bent Mijn kind en ik laat jou nooit weer los! Want jij hebt niet Mij uitgekozen maar Ik heb jou uitgekozen! ( Joh. 15:16)

Het boeketje staat vanmorgen op een rode ondergrond. De heldere kleur rood is van vuur en verwijst niet - zoals de donkere kleur rood - naar het bloed van Christus maar naar het Pinksterfeest en naar getuigenis. Met een vurig hart verlangen om bij God te horen. Zo is het geheel verbonden met de Paaskaars want belijdenis doen staat onlosmakelijk verbonden met deelnemen aan het Heilig Avondmaal, delen van brood en wijn, getuigen van het leven en sterven van Jezus Christus.


 

Kerkdienst via internet

Ook de kerkdienst meemaken via internet? Klik op onderstaande link.

>> Beamer verbinding

 


Zondag wordt weer zo'n dag

Agenda AGENDA 2019
     
Januari
zo. 6 Kerkdienst
9.30 uur
zo. 13 Kerkdienst
9.30 uur
zo. 20 Kerkdienst
9.30 uur
zo. 27 Kerkdienst
9.30 uur
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
     
 
 

© 2007-2011 - contact