Doopdienst 5 mei 2019 - Maria Bader

>>> Posted by beheerder

 

De dienst gehouden op 5 mei j.l. was dubbel feestelijk want naast het vieren van de bevrijding werd er ook een kindje gedoopt. Maria, dochtertje van dhr Arkan Bader en mw Shayma Alsalah, en zusje van Saker en Hana werd de doop toegediend. Dit gezin afkomstig uit Syrië woont al een aantal jaren in ons dorp. De dienst werd geleid door ds.de Boer en mw. Luinstra en dankzij een tolk kreeg de familie mee wat er werd gezegd en gelezen. Na de dienst werd het gezin onder genot van koffie en cake gefeliciteerd in Ons Centrum.

 

 

Gospelgroep Jizrahja in de dienst van 1e Paasdag

>>> Posted by beheerder

 

In de dienst op 1e Paasdag ( 21 april j.l.) trad gospelgroep Jizrahja uit Groningen op. Voorganger was ds.Bijl, eveneens uit Groningen. Het werd een extra feestelijke dienst waarin de kinderen van de nevendienst een Paasgroet aan alle aanwezigen uitdeelden. Na de dienst was er koffie drinken in Ons Centrum.

 

 

En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte

>>> Posted by beheerder

 

De storm op het meer

Toen het al laat was geworden, zei Jezus: "Laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. Er voeren nog andere bootjes met hen mee. Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus Zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: "Meester! Kan het U dan niets schelen dat we zinken?" Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: "Zwijg! Wees stil!" En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen: "Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof?" Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: "Wie is Hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen Hem!"Koffie drinken na de dienst - elke laatste zondag van de maand

>>> Posted by Beheerder

Elke laatste zondag van de maand is er de gelegenheid om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten.
In Ons Centrum staat dan de koffie en thee klaar. Vrijwilligers zorgen voor de bediening.