Welkom op de website van de gereformeerde kerk in Wagenborgen.

 

 

Alles is ontstaan en gemaakt omdat U het wilde

>>> Posted by beheerder

 


 

 

Messengers en afscheid van Paul en Redmer

>>> Posted by beheerder

 

Zondag 7 juli j.l. traden de Messengers op tijdens de dienst en ds. Helmantel uit Midwolda ging voor. In de dienst werd stil gestaan bij het afscheid van de oudste kinderen van de nevendienst. Paul en Redmer gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Succes jongens! Dit was tevens de laatste kindernevendienst voor de vakantie. Vanaf 1 september zal er weer worden gestart.

 


Doopdienst 5 mei 2019 - Maria Bader

>>> Posted by beheerder

 

De dienst gehouden op 5 mei j.l. was dubbel feestelijk want naast het vieren van de bevrijding werd er ook een kindje gedoopt. Maria, dochtertje van dhr Arkan Bader en mw Shayma Alsalah, en zusje van Saker en Hana werd de doop toegediend. Dit gezin afkomstig uit Syrië woont al een aantal jaren in ons dorp. De dienst werd geleid door ds.de Boer en mw. Luinstra en dankzij een tolk kreeg de familie mee wat er werd gezegd en gelezen. Na de dienst werd het gezin onder genot van koffie en cake gefeliciteerd in Ons Centrum.

 


 

Gospelgroep Jizrahja in de dienst van 1e Paasdag

>>> Posted by beheerder

 

In de dienst op 1e Paasdag ( 21 april j.l.) trad gospelgroep Jizrahja uit Groningen op. Voorganger was ds.Bijl, eveneens uit Groningen. Het werd een extra feestelijke dienst waarin de kinderen van de nevendienst een Paasgroet aan alle aanwezigen uitdeelden. Na de dienst was er koffie drinken in Ons Centrum.


Koffie drinken na de dienst - elke laatste zondag van de maand

>>> Posted by Beheerder

Elke laatste zondag van de maand is er de gelegenheid om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten.
In Ons Centrum staat dan de koffie en thee klaar. Vrijwilligers zorgen voor de bediening.